Naruto Shippuden: Kakuzu 9" Plush

Naruto Shippuden: Kakuzu 9" Plush

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Shark Robot

$17.95 USD  
We currently have 3 in stock.