Naruto Shippuden: Kakashi Kunai Ready

Naruto Shippuden: Kakashi Kunai Ready

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Shark Robot

$4.95 USD  
We currently have 7 in stock.
Naruto Shippuden keychain of Kakashi